REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa zlecenia

main image
Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania czynności dla dającego zlecenie (zleceniodawcy). Jest to „umowa starannego działania”. Jeżeli przedmiot umowy stanowi dokonanie określonej czynności faktycznej, do umowy tej stosuje się przepisy o zleceniu (umowa o świadczenie usług).

Zobacz serwis: Praca

Forma

Umowa nie musi być zawarta w żadnej szczególnej formie (może być zawarta ustnie lub w sposób dorozumiany).

Wynagrodzenie

Gdy z okoliczności lub umowy nie wynika inaczej, za wykonanie zlecenia należy się zleceniobiorcy wynagrodzenie. Jego wysokość powinna odpowiadać wykonanej pracy (o ile nie obowiązują taryfy wynagrodzeń). Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, albo z przepisów szczególnych nie wynika co innego, wynagrodzenie (o ile zostało przewidziane) należy się po wykonaniu zlecenia.

Obowiązki zleceniobiorcy

Obowiązki zleceniobiorcy to: wykonanie usługi (określonej w umowie czynności prawnej), udzielenie zleceniodawcy potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy, z chwilą jej zakończenia – złożenie sprawozdania z wykonanego zadania.

Obowiązki zleceniodawcy

Obowiązki zleceniodawcy to: zwrot zleceniobiorcy wydatków poniesionych przez niego w celu należytego wykonania zlecenia, gdy zlecenie jest odpłatne – uiszczenie wynagrodzenia zleceniobiorcy.

Wypowiedzenie

Zlecenie może wypowiedzieć każda ze stron w każdym czasie (niedopuszczalne jest zrzeczenie się z góry tego uprawnienia, nawet z ważnych powodów).

Wypowiedzenie

Zleceniodawca powinien zwrócić zleceniobiorcy uzasadnione wydatki oraz uiścić część umówionego wynagrodzenia (przy zleceniu odpłatnym), a także naprawić ewentualną szkodę (przy braku ważnych powodów wypowiedzenia). Zleceniobiorca powinien rozliczyć się z otrzymanych zaliczek oraz naprawić ewentualną szkodę (przy braku ważnych powodów wypowiedzenia).

Wygaśnięcie zlecenia

Zlecenie wygasa wskutek śmierci zleceniobiorcy, albo utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych (o ile strony nie umówiły się inaczej). Zlecenie nie wygasa wskutek śmierci zleceniodawcy, chyba że strony postanowiły w umowie inaczej.

Zobacz: Dzieło

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA