REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

main image
Minimalne wynagrodzenie za pracę - minimalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Minimalne wynagrodzenie - komu się należy?

Minimalne wynagrodzenie stosuje się wyłącznie do wynagrodzenia przysługującego pracownikowi, tzn. osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Jak liczyć wynagrodzenie za pracę?

Na potrzeby ustalenia, czy wysokość wynagrodzenia pracownika jest co najmniej równa minimalnemu wynagrodzeniu, do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.

Nie uwzględnia się jednak:

  • nagrody jubileuszowej;
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
  • dodatku za staż pracy.

Minimalne wynagrodzenie – kto i kiedy ustala wysokość?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest uzgadniana przez Radę Dialogu Społecznego, a w przypadku, gdy Rada nie uzgodni jej wysokości w ustawowym terminie – wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

W każdym przypadku w terminie do 15 września każdego roku rząd obowiązany jest ogłosić wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2023 roku?

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. wynosi: począwszy od 1 stycznia 2023 r. – 3490 zł brutto, a od 1 lipca 2023 r. – 3600 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w danym czasie.

Jakie są sankcje za nieprzestrzeganie minimalnego wynagrodzenia?

Na mocy przepisów Kodeksu pracy osoba, która wbrew obowiązkowi bezpodstawnie obniża wysokość wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. poz. 1952).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA