REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

main image
Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy – świadczenie pieniężne należne pracownikowi w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacany jest w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z pracownikiem, który nie wykorzystał w całości lub części przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Ekwiwalent za urlop jest więc swego rodzaju równoważnikiem prawa do dni wolnych od pracy w ramach urlopu wypoczynkowego. Skoro pracownik miał do nich prawo, a ich nie wykorzystał w trakcie trwania stosunku pracy, w przypadku jego zakończenia otrzymuje od pracodawcy ekwiwalent urlopowy.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – dla kogo?

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy należy się pracownikom, to jest osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Ekwiwalent nie należy się osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, ponieważ osoby te nie są pracownikami.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – kiedy nie trzeba wypłacać?

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, w przypadku gdy pracodawca i pracownik zgodnie postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – kiedy wypłacić?

Przepisy prawa nie określają wprost terminu wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

W orzecznictwie Sądu Najwyższego uznaje się, że roszczenie o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, bez względu na to, czy chodzi o urlop bieżący, czy też zaległy, staje się wymagalne w dniu rozwiązania stosunku pracy. Wobec tego ekwiwalent za niewykorzystany urlop powinien być wypłacony w ostatnim dniu zatrudnienia, gdyż z tym dniem pracownik nabywa do niego prawo.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – w jakiej wysokości?

Zasady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Przy obliczaniu ekwiwalentu stosuje się współczynnik urlopowy (zwany także współczynnikiem ekwiwalentowym), który wyraża średniomiesięczną liczbę dni pracy w roku kalendarzowym i ustala się go odrębnie w każdym roku kalendarzowym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r., Nr 2, poz. 14 z późn. zm.)

Zobacz też: Ekwiwalent urlopowy

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA