Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Unieważnienie małżeństwa

main image
Unieważnienie małżeństwa oznacza stwierdzenie przez sąd, że nie zostało ono ważnie zawarte.

Zobacz serwis: Małżeństwo

Przyczyny

Przyczynami unieważnienia małżeństwa są (muszą występować w chwili zawarcia):

a) brak wymaganego wieku do zawarcia małżeństwa – brak ukończonych 18 lat, albo 16 lat dla kobiety, której sąd opiekuńczy udzielił zgody na zawarcie małżeństwa;

b) ubezwłasnowolnienie całkowite – jeśli dana osoba jest ubezwłasnowolniona całkowicie, o ile ubezwłasnowolnienie nie zostało w czasie trwania małżeństwa uchylone lub zmienione na częściowe;

c) bigamia (pozostawanie w ważnym związku małżeńskim) – każdy kto ma w tym interes prawny może żądać unieważnienia małżeństwa z tego powodu (jednakże nie można unieważnić małżeństwa bigamicznego, jeśli poprzednie małżeństwo ustało, chyba że stało się to przez śmierć bigamisty);

d) powinowactwo (w linii prostej) – unieważnienia z tego powodu mogą żądać tylko małżonkowie;

e) przysposobienie (chyba że zostało rozwiązane);

f) wady oświadczenia woli – można żądać unieważnienia małżeństwa, jeśli małżonek zawierając małżeństwo znajdował się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli, działał pod wpływem błędu co do tożsamości współmałżonka, znajdował się pod wpływem bezprawnej groźby; unieważnienie z powyższych przyczyn może żądać wyłącznie małżonek, który złożył wadliwe oświadczenie; unieważnienia z powyższych przyczyn można żądać tylko w ciągu 6 miesięcy od ustania stanu wyłączającego swobodne wyrażenia woli, od wykrycia błędu, lub ustania obawy wywołanej groźbą – jednak nie dłużej niż do 3 lat od zawarcia związku;

g) brak zezwolenia sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika albo gdy pełnomocnictwo było nieważne lub ważnie odwołane – z tych przyczyn unieważnienia małżeństwa może żądać mocodawca, o ile małżonkowie nie podjęli wspólnego pożycia.

Właściwość sądu, opłata

Pozew o unieważnienie małżeństwa składa się do sądu okręgowego, właściwego ze względu na miejsce, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile choć jedno z nich nadal w tym okręgu przebywa. Jeśli ta podstawa nie zachodzi, wówczas właściwy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a w braku takiej podstawy, sąd miejsca zamieszkania powoda. Opłata od pozwu wynosi 200 zł (opłata stała).

Zobacz: Unieważnienie małżeństwa

Podstawa prawna: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 28.7.2005 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 ze zm.)

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA