Kategorie
Sukcesja to sposób pochodnego nabycia prawa, w skutek którego powstaje stosunek następstwa prawnego pomiędzy poprzednikiem a nabywcą. Wyróżniamy sukcesję syngularną oraz sukcesję uniwersalną.

Zobacz serwis: Postępowanie spadkowe

Sukcesja syngularna

Na mocy sukcesji syngularnej dochodzi do nabycia indywidualnie oznaczonego prawa bądź praw. Skuteczność nabycia rozważa się w tym przypadku oddzielnie w stosunku do każdego z przenoszonych praw (i zgodnie z regułami dotyczącymi tego prawa). Przykładem sukcesji syngularnej może być sprzedaż, zamiana darowizna (musi dotyczyć ściśle wskazanego przedmiotu – w przypadku sprzedaży kolekcji książek dochodzi do przeniesienia tylu praw, ile jest książek).

Sukcesja uniwersalna

W przypadku sukcesji uniwersalnej nabywca wchodzi w ogół praw i obowiązków zbywcy, nadto jest dopuszczalna tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie. Wśród przykładów sukcesji uniwersalnej należy wymienić: dziedziczenie, przekształcenie spółek prawa handlowego.

Zobacz: Zasady dziedziczenia

Podstawa prawna: Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie