REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Aplikacja adwokacka

Aplikantem adwokackim może być osoba, która jest nieskazitelnego charakteru
Aplikantem adwokackim może być osoba, która jest nieskazitelnego charakteru
ShutterStock

Aplikacja adwokacka – szkolenie zawodowe, którego celem jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu adwokata, w szczególności wykształcenie umiejętności z zakresu zastępstwa procesowego, sporządzania pism, umów i opinii oraz przyswojenie zasad wykonywania zawodu.

Celem aplikacji adwokackiej jest ponadto kształtowanie u aplikantów poczucia godności zawodowej, a także postępowania zgodnie z zasadami uczciwości, słuszności i sprawiedliwości

Egzamin wstępny przepustką na aplikację

Nabór na aplikację adwokacką przeprowadza się w drodze egzaminu wstępnego. Wpis na listę aplikantów adwokackich następuje na podstawie uchwały okręgowej rady adwokackiej właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Kto może być aplikantem adwokackim

Aplikantem adwokackim może być osoba, która:

  • jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata;
  • korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego.
Ważne

Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich.

Ile czasu trwa aplikacja adwokacka

Aplikacja adwokacka rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku i trwa 3 lata. Aplikant adwokacki odbywa aplikację adwokacką pod kierunkiem patrona wyznaczonego przez dziekana okręgowej rady adwokackiej. Zadaniem patrona jest przygotowanie aplikanta adwokackiego do wykonywania zawodu adwokata. Patron może zatrudniać aplikanta na podstawie stosunku pracy.

Po sześciu miesiącach aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki może zastępować adwokata przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu.

Czy aplikant adwokacki płaci za szkolenie

Aplikacja adwokacka jest odpłatna. Szkolenie aplikantów adwokackich pokrywane jest z opłat wnoszonych przez aplikantów do właściwej okręgowej rady adwokackiej. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej, określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty rocznej, kierując się koniecznością zapewnienia aplikantom właściwego poziomu wykształcenia, przy czym wysokość opłaty nie może być wyższa niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia.

Aplikacja kończy się egzaminem zawodowym przygotowywanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Egzamin adwokacki przeprowadza się raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką.

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA