Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
main image
Zastaw to tzw. ograniczone prawo rzeczowe, które służy zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności. W sytuacji braku możliwości zaspokojenia wierzyciela przez dłużnika, wierzyciel ma prawo do sprzedaży rzeczy objętej zastawem w trybie egzekucji sądowej i zaspokojenia się z uzyskanej sumy. Co więcej, wierzyciel ma pierwszeństwo do zaspokojenia się z rzeczy zabezpieczonej zastawem przed innymi wierzycielami (pod warunkiem, że nie mają oni także ustanowionego wcześniej zastawu na tej samej rzeczy).

Zobacz serwis: Sprawy urzędowe

Strony

Stronami są zastawnik (wierzyciel, którego wierzytelność została zabezpieczona) oraz zastawca (dłużnik, na którego rzecz zastaw został ustanowiony).

Przedmiot zastawu

Zastaw może zostać ustanowiony jedynie na rzeczach ruchomych oraz na prawach zbywalnych.

Sposób ustanowienia zastawu

Zastaw może być ustanowiony na podstawie umowy (między właścicielem a wierzycielem, konieczne jest wydanie rzeczy wierzycielowi albo osobie trzeciej, na którą strony się zgodziły; w przypadku ustanowienia zastawu na prawie stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu tego prawa – jednakże umowa o ustanowienie zastawu powinna być zawarta na piśmie z datą pewną, chociażby umowa o przeniesienie prawa nie wymagała takiej formy. Zastaw może być również ustanowiony na mocy ustawy (powstaje na mocy przepisów szczególnych, z mocy samego prawa, np. ustawowe prawo zastawu na rzeczach stanowiących przedmiot komisu dla zabezpieczenia roszczeń o prowizję oraz roszczeń o zwrot wydatków i zaliczek udzielonych komitentowi).

Wygaśnięcie zastawu

Zastaw wygasa z chwilą wygaśnięcia wierzytelności. Zastaw wygasa również w sytuacji, gdy przeniesiono wierzytelność z wyłączeniem zastawu. Zastaw wygasa, jeżeli zastawnik zwróci rzecz zastawcy.

Zastaw rejestrowy

Zastaw rejestrowy daje możliwość pozostawania przedmiotu zastawu u zastawcy oraz wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia zastawu do rejestru prowadzonego przez sądy rejonowe.

Zastaw skarbowy

Zastaw skarbowy służy zabezpieczeniu zaległości podatkowych na rzecz Skarbu Państwa.

Zobacz serwis: Notariusz

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA