REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Aplikacja radcowska

Aplikacja radcowska rozpoczyna się dnia 1 stycznia każdego roku i trwa 3 lata
Aplikacja radcowska rozpoczyna się dnia 1 stycznia każdego roku i trwa 3 lata
ShutterStock

Aplikacja radcowska – szkolenie zawodowe, którego celem jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego, w szczególności wykształcenie umiejętności z zakresu zastępstwa procesowego, sporządzania pism, umów i opinii prawnych oraz przyswojenie zasad wykonywania zawodu 

Celem aplikacji radcowskiej jest w szczególności:

  • pogłębienie i aktualizacja wiedzy prawniczej,
  • praktyczne zaznajomienie aplikantów z zasadami wykonywania zawodu radcy prawnego i czynnościami wchodzących w jego zakres oraz przygotowanie do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej,
  • zaznajamianie aplikanta z zasadami etyki zawodowej zobowiązującymi radcę prawnego do godnego wykonywania zawodu jako zawodu zaufania publicznego,
  • należyte przygotowanie aplikantów do egzaminu radcowskiego.

Aplikacja radcowska po egzaminie wstępnym

Nabór na aplikację radcowską przeprowadza się w drodze egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. Wpis na listę aplikantów radcowskich następuje na podstawie uchwały rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Kto może być aplikantem radcowskim

Aplikantem radcowskim może być osoba, która:

  • ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej; 
  • korzysta w pełni z praw publicznych; 
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
  • jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego;
  • uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego.

Ile czasu trwa aplikacja radcowska

Aplikacja radcowska rozpoczyna się dnia 1 stycznia każdego roku i trwa 3 lata. Aplikację radcowską odbywa się w kancelarii radcy prawnego, w spółce radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów lub w jednostkach organizacyjnych. 

Po sześciu miesiącach aplikacji radcowskiej aplikant radcowski może zastępować radcę prawnego przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu. 

Aplikacja radcowska kończy się egzaminem zawodowym przygotowywanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Czy aplikant radcowski płaci za szkolenie

Aplikacja radcowska jest odpłatna. Szkolenie aplikantów radcowskich pokrywane jest z opłat wnoszonych przez aplikantów do właściwej rady okręgowej izby radców prawnych. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych, określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty rocznej, kierując się koniecznością zapewnienia aplikantom właściwego poziomu wykształcenia, przy czym wysokość opłaty nie może być wyższa niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia.

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA