Kategorie

Przedsięwzięcie w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Zobacz serwis: Finanse

Pojęcie

Mianem przedsięwzięcia w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym określa się:

a) budowę lub remont obiektu budowlanego,

b) świadczenie usług,

c) wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, lub

d) inne świadczenie

– połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany.

Podstawa prawna

Ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 ze zm.)

Zobacz serwis: Praca

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie