REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Państwowy dług publiczny

main image
Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z tytułu: 1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek; 3) przyjętych depozytów; 4) wymagalnych zobowiązań: a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.

Zobacz też: Kredyty

Sposób obliczania długu

Państwowy dług publiczny oblicza się jako wartość nominalną zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań między jednostkami tego sektora. Natomiast przez wartość nominalną zobowiązania należy rozumieć wartość nominalną:

  1. wyemitowanych papierów wartościowych;
  2. zaciągniętej pożyczki, kredytu lub innego zobowiązania, to jest kwotę świadczenia głównego, należną do zapłaty w dniu wymagalności zobowiązania.

Kontrola Ministra Finansów nad stanem długu

Minister Finansów sprawuje kontrolę nad sektorem finansów publicznych w zakresie przestrzegania zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego produktu krajowego brutto. Minister, w związku ze sprawowaną kontrolą, ma prawo żądania od jednostek sektora finansów publicznych dodatkowych informacji o bieżącym i prognozowanym zadłużeniu tych jednostek oraz o strukturze zadłużenia.

Strategia zarządzania długiem Skarbu Państwa

Minister Finansów opracowuje czteroletnią strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz oddziaływania na państwowy dług publiczny, uwzględniając w szczególności:

  1. uwarunkowania zarządzania długiem związane ze stabilnością makroekonomiczną gospodarki;
  2. analizę poziomu państwowego długu publicznego;
  3. prognozy poziomu państwowego długu publicznego i długu Skarbu Państwa;
  4. prognozy kosztów obsługi długu Skarbu Państwa;
  5. kształtowanie struktury zadłużenia;
  6. prognozy i analizę niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa.

Powyższy dokument Minister przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych.

Zobacz serwis: Wiadomości

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA