Kategorie

Tajemnica statystyczna

Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie.

Zobacz serwis: Sprawy urzędowe

Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych prowadzonych przez te służby; udostępnianie lub wykorzystywanie danych indywidualnych i danych osobowych dla innych niż podane celów jest zabronione.

Przepisy karne

Naruszenie tajemnicy statystycznej powoduje pociągnięcie osoby, która się tego dopuściła, do odpowiedzialności karnej. Osoba taka podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Zabroniony jest także handel danymi statystycznymi. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej wykorzystuje dane statystyczne, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem pracy lub czynności na zlecenie prowadzącego badanie statystyczne statystyki publicznej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Zobacz: Kary i środki karne

Podstawa prawna: Ustawa o statystyce publicznej z 29.06.1995 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 439 ze zm.)

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie