REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa kredytu

main image
Na podstawie umowy kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas określony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Zobacz serwis: Kredyty

Forma umowy

Umowa powinna być zawarta na piśmie dla celów dowodowych.

Treść umowy kredytu

Umowa kredytu powinna określać: strony umowy, kwotę i walutę kredytu, cel, na który kredyt został udzielony, zasady i termin spłaty kredytu, wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany, sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje, warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu z odsetkami, w terminach określonych w umowie.

Prawa i obowiązki banku

Do obowiązków banku należy: obowiązek oddania do dyspozycji kredytobiorcy określonej sumy pieniężnej, obowiązek ochrony przed wypowiedzeniem w razie utraty zdolności kredytowej lub zagrożenia upadłością – w postaci zgody na realizację planu naprawczego, obowiązek dochowania tajemnicy bankowej. Bank ma z kolei prawo do: żądania od kredytobiorcy zabezpieczenia kredytu (np. poręczenie, hipoteka), żądania informacji i przedstawienia dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy i umożliwiających kontrolę spłaty kredytu, obniżenia kwoty przyznanego kredytu lub wypowiedzenia umowy (ze względu na utratę przez kredytobiorcę zdolności kredytowej oraz niedotrzymania warunków kredytu).

Prawa i obowiązki kredytobiorcy

Kredytobiorca ma obowiązek: zwrotu wykorzystanego kredytu w umówionym czasie oraz obowiązek zapłaty odsetek (od kwoty kredytu faktycznie wykorzystanego), zapłaty prowizji, korzystania ze środków pieniężnych na warunkach określonych w umowie. Kredytobiorca jest uprawniony do korzystania z udzielonego kredytu.

Przedawnienie roszczeń

Roszczenia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat.

Zobacz: Kredyty gotówkowe i konsumpcyjne

Podstawa prawna: Ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665)

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA