Kategorie

Niepoczytalność

Niepoczytalność to brak możliwości rozpoznania przez sprawcę znaczenia czynu lub brak możliwości pokierowania swoim zachowaniem.

Zobacz serwis: Sprawy karne

Istota

Niepoczytalność jest stanem psychicznym, wywołanym chorobą psychiczną, niedorozwojem psychicznym lub innymi zakłóceniami stanu psychicznego. Stan niepoczytalności wyłącza ponoszenie odpowiedzialności karnej za czyny popełnione w takim stanie.

Zgodnie z Kodeksem karnym, nie popełnia przestępstwa, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Wprowadzenie się w stan niepoczytalności

Jeżeli sprawca sam wprowadza się w stan niepoczytalności, np. przez wypicie alkoholu lub użycie narkotyków, to przy takich okolicznościach nie stosuje się przepisów o wyłączeniu odpowiedzialności, o ile przewidywał lub mógł przewidzieć, że doprowadzi się do takiego stanu.

Złagodzenie kary

Jeżeli poczytalność jest jedynie ograniczona ma to znaczenie przy wymierzaniu kary. Popełnienie przestępstwa w stanie w znacznym stopniu ograniczonej poczytalności jest podstawą fakultatywnego nadzwyczajnego złagodzenia kary.

Zobacz serwis: Postępowanie karne

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie