REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Taksa notarialna

main image
Taksa notarialna to opłata pieniężna, którą notariusz pobiera za dokonanie czynności notarialnej.

Notariusz, za wykonywane czynności notarialne na rzecz petentów pobiera wynagrodzenie. To ono w polskim prawie nazwane jest taksą notarialną. Stawki notariusz może ustalać dobrowolnie, ale nie mogą być one wyższe niż maksymalne taksy notarialne określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Taksa notarialna, a doliczanie VAT-u za usługi

W praktyce większości notariuszy w Polsce stawki taksy notarialnej podane w rozporządzeniu traktuje jako kwoty netto. Dlatego też praktyką jest doliczanie do nich 23 proc. VAT-u.

Taksa notarialna - kiedy trzeba ją zapłacić

Opłata za czynność notarialną pobierana jest w kancelarii notarialnej, tuż po jej dokonaniu. W większości przypadków przyjmowana jest ona gotówką, choć niektóre kancelarie poszły z duchem czasu i stosują terminale płatnicze, umożliwiając w ten sposób dokonanie zapłaty kartą płatniczą. W wyjątkowych przypadkach notariusze zgadzają się na dokonanie przelewu bankowego na konto bankowe kancelarii.

Kto płaci taksę notarialną

Obciążenie kosztem taksy notarialnej jest zależne o rodzaju czynności, bądź od umowy między stronami. W przypadku zakupu nieruchomości zwyczajowo taksę notarialną płaci osoba kupująca. Jeśli mieszkanie nabywane jest od dewelopera, wówczas wynagrodzenie notariusza dzielone jest po połowie między niego a nabywcę.

W przypadku pełnomocnictwa płaci zwykle pełnomocnik. Koszt umowy darowizny pokrywa obdarowany - choć strony mogą się umówić, że płaci darczyńca. Za wszelkiego rodzaju poświadczenia płaci osoba ich dokonująca.

Taksa notarialna a dodatkowe opłaty

Dokonując czynności notarialnej w kancelarii notarialnej często jesteśmy zobligowani do przekazania kwot z tytułu różnych opłat, np. opłatę sądową, czy podatek PCC. Należy jednak je odróżnić od wynagrodzenia notariusza. Jest nim tylko i wyłącznie taksa notarialna, który musi zostać właśnie tak oznaczona. Pozostałe opłaty notariusz w całości przekazuje instytucjom np. sądom, bądź urzędom skarbowym.

Taksa notarialna - od czego zależy jej wysokość

Wysokość taksy notarialnej może być stała, jak za np. za pełnomocnictwo, bądź zależna od przedmiotu czynności, np. od wartości nabywanego mieszkania.

Taksa notarialna za czynność dokonywaną poza kancelarią notarialną

Co do zasady notariusz jest zobowiązany do przeprowadzania czynności w siedzibie kancelarii notarialnej. Istnieją jednak przypadki, jasno określone w prawie o notariacie, kiedy może dokonywać czynności poza nią. Wówczas, zgodnie z rozporządzeniem o wysokości maksymalnych stawek notarialnych może do wynagrodzenia doliczyć od 50 do 100 zł. Kwota jest uzależniona od pory przeprowadzania czynności. Niższa obowiązuje w ciągu dnia, wyższa w porze nocnej.

Kalkulator taksy notarialnej

Do wyliczenia opłaty, którą trzeba będzie ponieść u notariusza można posłużyć się gotowym kalkulatorem. Kalkulator opłat notarialnych znajdziesz pod adresem: https://www.infor.pl/kalkulatory/nieruchomosci.html

Taksa notarialna - jak ją obliczyć

Warto mieć na uwadze, że Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu podał maksymalne taksy notarialnej i nie określił jakiego rabatu przy ustalaniu wysokości opłaty mogą udzielać notariusze. Dlatego też w praktyce jest ona często obniżana przez notariuszy na drodze negocjacji.

Maksymalna stawka taksy notarialnej zależna od wartości wynosi:

 1. do 3000 zł – 100 zł;
 2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 7. powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Maksymalna stawka taksy notarialnej za akty notarialne

 1. za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł;
 2. za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł;
 3. za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt. 1. i 2. albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł.
 4. za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;
 5. za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1000 zł.
 6. Za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w §3, przy czym podstawą określenia tejże stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego.

Protokoły:

 1. za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100 zł;
 2. za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł;
 3. za sporządzenie innego protokołu – 200 zł.

Maksymalne stawki za czynności związane z dziedziczeniem:

Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 zł.

- Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka to 100 zł.

- Za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł.

- Za wystawienie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna  stawka to 30 zł.

Maksymalna stawka taksy notarialnej za wypisy, odpisy i wyciągi

Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Przy czym za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.

Maksymalna stawka taksy notarialnej za poświadczenia:

 1. za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
  1. na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
  2. na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;
 2. za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł;
 3. za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł;
 4. za poświadczenie pozostawania przy życiu:
  1. w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,
  2. w innym celu – 30 zł;
 5. za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

Rozporządzenie o maksymalnej wysokości stawek notarialnych znajdziesz tu

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA