REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Intercyza - co to jest i jakie kwestie może regulować?

Intercyza
Intercyza - co to jest i jakie kwestie może regulować?
Shutterstock

Intercyza to umowa zawierana między małżonkami lub przyszłymi małżonkami, regulująca kwestie majątkowe i finansowe w przypadku rozpadu związku małżeńskiego. Intercyza może określać m.in. jakie mienie będzie osobistym własnością każdego z małżonków, jakie będą składki na utrzymanie wspólnego gospodarstwa domowego, jakie prawa będą przysługiwać małżonkom w przypadku rozwodu, separacji lub śmierci jednego z małżonków. W Polsce intercyza jest uregulowana przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Co to jest intercyza?

Intercyza jest zawierana przez małżonków w formie aktu notarialnego. Zawierana jest przeważnie przed zawarciem związku małżeńskiego, ale nie ma przeszkód by powstała już w trakcie trwania małżeństwa.

Umowa majątkowa może być w każdej chwili zmieniona lub rozwiązana. Gdy rozwiązanie ma miejsce podczas trwania małżeństwa, powstaje pomiędzy nimi wspólność ustawowa, chyba że zastrzegą to sobie inaczej.

Umowa o rozwiązanie umowy majątkowej musi również zachować formę aktu notarialnego.

Rodzaje intercyzy

Intercyza może całkowicie wyłączyć wspólność majątkową, a w jej miejsce wprowadzić rozdzielność majątkową albo rozdzielność z wyrównaniem dorobków.

Możliwe jest również rozszerzenie wspólności majątkowej, jej ograniczenie oraz przywrócenie wspólności ustawowej.

Co może zawierać intercyza?

Intercyza może zawierać różne postanowienia, które regulują kwestie majątkowe i finansowe między małżonkami lub przyszłymi małżonkami. W zasadzie intercyza może obejmować dowolne kwestie majątkowe, jednak najczęściej dotyczą one m.in.:

Rozdzielności majątkowej - intercyza może określać, które mienie należy do wspólnoty majątkowej małżonków, a które jest własnością osobistą każdego z małżonków.

Podziału majątku - intercyza może określać sposób podziału majątku w przypadku rozwodu lub separacji.

Alimentów - intercyza może określać zasady ustalania alimentów na rzecz jednego z małżonków w przypadku rozwodu lub separacji.

Dziedziczenia - intercyza może określać sposób dziedziczenia majątku w przypadku śmierci jednego z małżonków.

Praw do majątku - intercyza może określać prawa małżonków do korzystania z poszczególnych składników majątku, np. mieszkań czy samochodów.

Spłaty długów - intercyza może określać sposób rozliczenia długów małżonków oraz sposób ich spłaty.

Inwestycji - intercyza może określać, jakie inwestycje mają być dokonywane przez małżonków oraz w jakim zakresie.

Czego nie może zawierać intercyza?

Umowa majątkowa nie można rozszerzyć wspólności na przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi podczas dziedziczenia, zapisu lub darowizny.

Nie może traktować o prawach majątkowych, które wynikają ze wspólności łącznej, prawach niezbywalnych, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, wierzytelnościach z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również wierzytelnościach z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

Zobacz serwis: Zawarcie małżeństwa

Zobacz serwis: Majątek

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA