REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Skala podatkowa

main image
Skala podatkowa w ogólnym znaczeniu, to rodzaj zapisanego w przepisach podatkowych wzoru matematycznego, który wskazuje sposób obliczenia podatku. Ze skalą podatkową w przepisach podatkowych mamy do czynienia z reguły wtedy, gdy różne stawki podatku dotyczą określonych przedziałów wartości podstawy opodatkowania (np. dochodu). Ze skalą podatkową nierozerwalnie wiąże się też pojęcie „progów podatkowych”, a także pojęcie "kwoty wolnej (od podatku)". W polskich przepisach podatkowych mamy skalę podatkową w podatku dochodowym od osób fizycznych (skala podatkowa PIT) oraz skale podatkowe w podatku od spadków i darowizn.

Skala podatkowa PIT

W powszechnej świadomości podatników w Polsce pojęcie „skala podatkowa” nierozerwalnie wiąże się z podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Fraza „podatnik na skali podatkowej” oznacza z reguły podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, który rozlicza się na tzw. „zasadach ogólnych”, a jego dochody są opodatkowane wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych podatek ten, z zastrzeżeniem art. 29–30f ustawy o PIT, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

120 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

120 000

 

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Uwaga!
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1265) wprowadziła ww. skalę podatkową PIT od 1 lipca 2022 r. ale ze skutkiem od początku 2022 roku. Skala ta jest stosowana do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.
 

Więcej na ten temat: Skala podatkowa PIT 2022 - zmiany od 1 lipca

Ustawa o PIT 2022

Skale podatkowe w podatku od spadków i darowizn

W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, w art. 15 ust. 1 zostały określone 3 skale podatkowe dla trzech grup podatkowych w tym podatku. Te skale zostały ujęte w poniższej formie tabelarycznej. Podatek od spadków i darowizn oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według tych skal.

Skale podatkowe obowiązujące do 12 października 2022 r.:

Kwoty nadwyżki w zł

Podatek wynosi

ponad

do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

10 278

3%

10 278

20 556

308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

10 278

7%

10 278

20 556

719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

10 278

12%

10 278

20 556

1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

Skale podatkowe w podatku od spadku i darowizn obowiązujące od 13 października 2022 roku

Kwoty nadwyżki w zł

Podatek wynosi

ponad

do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

11 128

3%

11 128

22 256

333 zł 90 gr i 5% od nadwyżki ponad
11 128 zł

22 256

890 zł 30 gr i 7% od nadwyżki ponad
22 256 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

11 128

7%

11 128

22 256

779 zł i 9% od nadwyżki ponad 11 128 zł

22 256

1780 zł 60 gr i 12% od nadwyżki ponad
22 256 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

11 128

12%

11 128

22 256

1335 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad
11 128 zł

22 256

3115 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad
22 256 zł

Jak widać wysokość stawki podatku rośnie wraz z grupą podatkową i wartością podstawy opodatkowania.

Skala podatkowa progresywna

Z reguły mamy do czynienia z progresywnymi skalami podatkowymi, czyli ze skalami, które przewidują wyższe stawki podatku dla wyższych poziomów wartości podstawy opodatkowania. Tak jest zarówno w ww. skali podatkowej PIT, jak i w skalach podatkowych w podatku od spadków i darowizn.

Skala podatkowa regresywna

Możliwa jest także regresywna (czasem błędnie określana jako degresywna) skala podatkowa, w której dla wyższych poziomów wartości podstawy opodatkowania jest stosowana niższa stawka podatkowa.

Progi podatkowe

Ze skalą podatkową nierozerwalnie wiąże się też pojęcie „progów podatkowych”, czyli właśnie poszczególnych poziomów (stawek) opodatkowania w zależności od określonych poziomów podstawy opodatkowania. Poszczególne progi podatkowe wynikają z reguły ze skali podatkowej.

Przykładowo w skali podatkowej PIT mamy aktualnie następujące progi podatkowe:

1) przy podstawie opodatkowania do 120 000 zł rocznie – podatek wynosi 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł;

2) przy podstawie opodatkowania powyżej 120 000 zł rocznie – podatek wynosi 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł/

Podatników PIT (osoby fizyczne) dotyczy też faktyczny trzeci próg podatkowy, który jednak nie wynika z ww. art. 27 ust. 1 - a z art. 30h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który reguluje daninę solidarnościową:

3) przy podstawie opodatkowania powyżej 1 mln zł rocznie – podatek wynosi 32% + dodatkowo 4% z tytułu daniny solidarnościowej.

Kwota wolna (od podatku)

Kwotą wolną (od podatku) określamy górną wartość podstawy opodatkowania (np. dochodu w przypadku PIT), przy której podatek obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami - np. zgodnie ze skalą podatkową - (bez uwzględnienia ew. ulg i odliczeń) wynosi 0, - zł.
Przykładowo w skali podatkowej PIT mamy aktualnie kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł. Kwota ta nie została jednak wprost zapisana w przepisach a wynika właśnie ze skali podatkowej PIT (czyli z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Bowiem w przypadku pierwszego progu podatkowego w skali podatkowej PIT zapisano, że przy podstawie opodatkowania do 120 000 zł rocznie – podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł. Z tego wzoru wynika właśnie, że najwyższą kwotą dochodu, przy której podatek obliczony wg tego wzoru wynosi 0,- zł – jest kwota 30 tys. zł. Wskazana w tym wzorze kwota 5100 zł jest kwotą zmniejszającą podatek i ten parametr w skali podatkowej decyduje o wysokości kwoty wolnej od podatku.

oprac. Paweł Huczko

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA