| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Encyklopedia prawa
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Zobacz serwis: Umowy

Forma umowy

Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem.

Zakres robót

W razie wątpliwości uznaje się, że wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy.

Gwarancja zapłaty

Inwestor udziela wykonawcy (generalnemu wykonawcy) gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. Gwarancją zapłaty jest m.in. gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa.

Wynagrodzenie ryczałtowe w ramach umów o roboty budowlane

Na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z 15.06.2007 r. (V CSK 63/07, OSNC 2008, Nr 116, poz. 116) artykuł kodeksu cywilnego dotyczący wynagrodzenia ryczałtowego może być stosowany w drodze analogii do umowy o roboty budowlane, tzn. jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Ryzyko zniszczenia obiektu

W sytuacji gdy wykonany obiekt uległby zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń lub wskutek wykonania robót według wskazówek inwestora, wykonawca może żądać umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu albo jeżeli mimo zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń.

Zobacz: Umowy dot. pracy i usług

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »