REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Spółka cywilna

main image
Spółka to jeden z rodzajów umów, przez którą wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, przede wszystkim przez wniesienie wkładów.

Zobacz serwis: Firma

Forma

Umowa spółki powinna zostać zawarta na piśmie dla celów dowodowych (ad probationem).

Charakter prawny

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Podmiotami prawa pozostają wspólnicy spółki cywilnej. Każdy ze wspólników posiada odrębny wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, natomiast spółka ma swój numer REGON oraz NIP.

Wkład

Wkład może stanowić wniesiona własność lub inne prawa albo świadczenie usług. Wspólnik może również wnieść do spółki własność rzeczy. Domniemywa się, że wkłady są równe.

Współwłasność łączna

Nabywane prawa i zaciągane zobowiązania wchodzą do wspólnego majątku wspólników, stanowiącego ich współwłasność (wspólność) łączną. Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku ani w jego składnikach. W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników, poza tym wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w składnikach tego majątku.

Reprezentowanie i umocowanie wspólników

Każdy ze wspólników jest zobowiązany i uprawniony do reprezentowania spółki. W czynnościach zwykłego zarządu, nie potrzeba uchwały wspólników do momentu, kiedy nie ma sprzeciwu chociaż jednego z nich. Każdy może wykonać czynność nagłą, gdyby niewykonanie jej mogło narazić spółkę na niepowetowane straty.

Odpowiedzialność za zobowiązania

Wspólnicy odpowiadają solidarnie zarówno majątkiem wspólnym, jak i majątkiem indywidualnym za zobowiązania zaciągnięte w związku z działalnością spółki.

Udział w zyskach i stratach

Każdy wspólnik posiada uprawnienie do równego udziału w zyskach, w tym samym stosunku uczestniczy w stratach (nie wpływa na to rodzaj i wielkość wkładów). Obowiązek pokrywania strat można wyłączyć w umowie, lecz nie wolno wykluczyć wspólnika od udziału w zyskach.

Wypowiedzenie wkładu

Jeżeli umowa zawarta była na okres nieoznaczony, wspólnik może ze spółki wystąpić przez wypowiedzenie udziału na 3 miesiące na koniec roku obrachunkowego. Z ważnych powodów wspólnik nie musi zachowywać powyższego terminu (może wypowiedzieć udział nawet w spółce zawartej na czas oznaczony).

Rozliczenie z występującym wspólnikiem

Przy wypowiedzeniu wkładu, pozostali wspólnicy zobowiązani są do zwrotu wkładów. Rzeczy oddane do używania zwraca się w naturze. Dodatkowo wylicza się i wypłaca wartość w majątku spółki, w jakim uczestniczył w zyskach.

Rozwiązanie spółki

Spółka, na żądanie każdego ze wspólników, z ważnych powodów może zostać rozwiązana przez sąd (ulega rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika). Po rozwiązaniu stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych, z tym że po spłacie długów zwraca się wspólnikom wkłady, a pozostałą część majątku dzieli się według ich udziału w zyskach.

Przekształcenie w spółkę jawną

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną jest fakultatywne (nie ma takiego obowiązku).

Zobacz: Leasing konsumencki

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA