Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Świadectwo depozytowe

Pod pojęciem świadectwa depozytowego należy rozumieć imienne świadectwo depozytowe, które, na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych, podmiot prowadzący ten rachunek (wystawiający) wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych. Na żądanie posiadacza rachunku w treści wystawianego świadectwa może zostać wskazana część lub wszystkie papiery wartościowe zapisane na tym rachunku.

Zobacz też: Domowy budżet

Uprawnienia wynikające ze świadectwa

Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Elementy świadectwa

Świadectwo zawiera:

 1. firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa;
 2. liczbę papierów wartościowych;
 3. rodzaj i kod papieru wartościowego;
 4. firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta;
 5. wartość nominalną papieru wartościowego;
 6. imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych;
 7. informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich obciążeniach;
 8. datę i miejsce wystawienia świadectwa;
 9. cel wystawienia świadectwa;
 10.  termin ważności świadectwa;
 11. w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo, dotyczące tych samych papierów wartościowych, było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej ważności – wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa;
 12. podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa, opatrzony pieczęcią wystawiającego.

Podstawa prawna

Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zobacz serwis: Firma

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie