REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
main image
Adopcja w terminologii prawniczej określana jest jako przysposobienie. W jej wyniku pomiędzy osobą dorosłą a małoletnim powstają więzy takie jak w rodzinie między rodzicem a dzieckiem.

Zobacz serwis: Adopcja

Kogo można adoptować

Zgodnie z Kodeksem cywilnym adoptować można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra.

Kto może adoptować dziecko

Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego.

Między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku.
Do adopcji dziecka, które ukończyło 13 lat, potrzebna jest jego zgoda.

Przysposobienie wspólne

Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie. Przysposobienie ma skutki przysposobienia wspólnego także wtedy, gdy osoba przysposobiona przez jednego z małżonków zostaje następnie przysposobiona przez drugiego małżonka.
Przysposobienie przez jednego z małżonków nie może nastąpić bez zgody drugiego małżonka, chyba że ten nie ma zdolności do czynności prawnych albo że porozumienie się z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.

Adopcja zagraniczna

Przysposobienie, które spowoduje zmianę dotychczasowego miejsca zamieszkania przysposabianego w Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie, może nastąpić wówczas, gdy tylko w ten sposób można zapewnić przysposabianemu odpowiednie zastępcze środowisko rodzinne.
Wyjątkiem jest sytuacja, między przysposabiającym a przysposabianym istnieje stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa albo gdy przysposabiający już przysposobił siostrę lub brata przysposabianego.

Rodzaje adopcji

Przysposobienie pełne – w wyniku tego rodzaju adopcji powstają więzi rodzinne pomiędzy dzieckiem a nowymi rodzicami, a definitywnie zostają zerwane więzy z rodziną biologiczną dziecka. Przysposobiony nabywa zarówno prawa jak i obowiązki (np. alimentacyjne) w stosunku do krewnych przysposabiającego. Skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego.

Przysposobienie niepełne - skutki takiego przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym. Jednakże i w tym wypadku skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego.

Przysposobienie całkowite – stanowi najdalej idącą skutkach formę adopcji. Dziecko w tym wypadku traktowane jest tak, jakby urodziło się w adoptowanej rodzinie. Aby taka adopcja była możliwa, biologiczni rodzice dziecka muszą przed sądem opiekuńczym wyrazić zgodę na przysposobienie swego dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego.

Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby przysposabiającego stosuje się odpowiednio również wtedy, gdy rodzice przysposabianego są nieznani albo nie żyją, jeżeli sąd opiekuńczy w orzeczeniu o przysposobieniu tak postanowi.

Zakończenie adopcji

Z ważnych powodów zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd. Rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka. Orzekając rozwiązanie stosunku przysposobienia sąd może, stosownie do okoliczności, utrzymać w mocy wynikające z niego obowiązki alimentacyjne.

Nie jest dopuszczalne zakończenie przysposobienia pełnego.

Zobacz serwis: Dziecko i prawo

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA