REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Agent firmy inwestycyjnej

main image
Przez agenta firmy inwestycyjnej należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której firma inwestycyjna może w drodze umowy zawartej w formie pisemnej powierzyć wykonywanie stałe lub okresowe w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną.

Zobacz też: Pracownik i ZUS

Czynności, które mogą być wykonywane przez agenta

Na podstawie umowy z firmą inwestycyjną, mogą być wykonywane przez agenta czynności związane z zawieraniem umów o świadczenie usług przez firmę inwestycyjną lub umożliwiające realizację tych umów, w szczególności polegające na doradzaniu klientowi lub potencjalnemu klientowi w zakresie instrumentów finansowych lub usług danej firmy inwestycyjnej, przyjmowaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz odbieraniu innych oświadczeń woli dla firmy inwestycyjnej.

Zakazy dotyczące działalności agenta

Zakazane jest pozostawanie w stosunku umownym z więcej niż jedną firmą inwestycyjną. Zakazane jest również przyjmowanie przez agenta firmy inwestycyjnej jakichkolwiek wpłat, w związku z czynnościami wykonywanymi na podstawie umowy, na rzecz których firma inwestycyjna świadczy usługi, jak również dokonywanych przez firmę inwestycyjną na rzecz tych osób.

Obowiązek poinformowania klienta o zakresie prowadzonych czynności

Agent firmy inwestycyjnej informuje klienta lub potencjalnego klienta o zakresie czynności, do podejmowania których zgodnie z umową zawartą z firmą inwestycyjną jest upoważniony. W przypadku gdy agentem firmy inwestycyjnej jest osoba wykonująca zawód maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego, jest ona ponadto obowiązana okazać dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego.

Egzamin, wpis do rejestru agentów firm inwestycyjnych

Agentem można zostać po zdaniu egzaminu przeprowadzanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wniosek o wpis składany jest w terminie 30 dni od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dla agenta firmy inwestycyjnej.

Podstawa prawna

Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zobacz serwis: Firma

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA