Kategorie

Akt komercjalizacji

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa sporządza za Skarb Państwa akt komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego. Akt komercjalizacji zastępuje czynności określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, poprzedzające złożenie wniosku o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców.

Zobacz też: Przedsiębiorca w sądzie

Ustalenia zawarte w akcie komercjalizacji

W akcie komercjalizacji ustala się:

  1. statut spółki,
  2. wysokość kapitału zakładowego spółki,
  3. imiona i nazwiska członków organów pierwszej kadencji,
  4. osobę upoważnioną do zgłoszenia wniosku o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców, jeżeli jest to osoba inna niż zarząd.

Wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców

Niezwłocznie po sporządzeniu aktu komercjalizacji zarząd lub osoba upoważniona w tym akcie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa zgłasza do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby spółki wniosek o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców. Dniem komercjalizacji jest pierwszy dzień miesiąca przypadającego po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców. Z tym dniem następuje skutek wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru.

Podstawa prawna

Ustawa z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

Zobacz serwis: Firma

Słowa kluczowe
kapitał zakładowy, komercjalizacja, przedsiębiorstwo państwowe, Skarb Państwa, rejestr przedsiębiorców

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie