REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Akcje własne

main image
Akcje własne są to akcje wyemitowane przez spółkę. Kodeks spółek handlowych przewiduje, że spółka nie może nabywać akcji, o których mowa powyżej (od zakazu istnieją wyjątki).

Zobacz też: Spółka cywilna

Wyjątki od zakazu nabywania akcji własnych

Zakaz nabywania akcji własnych nie dotyczy:

 1. nabycia akcji w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej spółce poważnej szkodzie,
 2. nabycia akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
 3. spółki publicznej, nabywającej akcje w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych zamiennych na akcje,
 4. nabycia akcji w drodze sukcesji uniwersalnej,
 5. instytucji finansowej, która nabywa za wynagrodzeniem w pełni pokryte akcje na cudzy rachunek celem ich dalszej odsprzedaży,
 6. nabycia akcji w celu ich umorzenia,
 7. nabycia w pełni pokrytych akcji w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza,
 8. nabycia w pełni pokrytych akcji nieodpłatnie,
 9. nabycia na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie; upoważnienie powinno określać warunki nabycia, w tym maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres upoważnienia, który nie może przekraczać pięciu lat, oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, jeżeli nabycie następuje odpłatnie,
 10. nabycia akcji w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.

Wymóg spełnienia dodatkowych przesłanek

W przypadkach: nabycia akcji w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej spółce poważnej szkodzie, nabycia akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat oraz nabycia na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie, nabycie akcji własnych przez spółkę jest dozwolone tylko wtedy, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 1. nabyte akcje zostały w pełni pokryte,
 2. łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte,
 3. łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie jest wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału.

Podstawa prawna

Kodeks spółek handlowych z 15.09.2000 r.

Zobacz serwis: Spółki

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA