REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

main image
CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.

Zobacz też: Mała firma

Zadania Centralnej Ewidencji

Do zadań Centralnej Ewidencji należy:

 1. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
 2. udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej;
 3. umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
 4. umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Informacje i dane podlegające wpisowi do CEIDG

Wpisowi do CEIDG podlegają:

 1. firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
 2. numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
 4. informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
 5. oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju;
 6. adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada;
 7. data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 8. określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 9. informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 10. informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;
 11. dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa;
 12. informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
 13. informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kuratora;
 14. informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;
 15. informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
 16. informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG.

Podstawa prawna

Ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zobacz serwis: Zarządzanie

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA