| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Encyklopedia prawa
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.

Zobacz też: Mała firma

Zadania Centralnej Ewidencji

Do zadań Centralnej Ewidencji należy:

 1. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
 2. udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej;
 3. umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
 4. umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Informacje i dane podlegające wpisowi do CEIDG

Wpisowi do CEIDG podlegają:

 1. firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
 2. numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
 4. informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
 5. oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju;
 6. adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada;
 7. data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 8. określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 9. informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 10. informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;
 11. dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa;
 12. informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
 13. informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kuratora;
 14. informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;
 15. informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
 16. informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG.

Podstawa prawna

Ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zobacz serwis: Zarządzanie

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »