REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dowód osobisty

main image
Dowód osobisty to dokument potwierdzający tożsamość danej osoby. Nie wolno go zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Zobacz serwis: Gmina

Osoby mające obowiązek posiadania dowodu

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

1) od ukończenia 18 roku życia;

2) od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

Ważność

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania, natomiast wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.

Dane zamieszczane w dowodzie

W dowodzie osobistym zamieszcza się następujące dane:

1) nazwisko, nazwisko rodowe i imię (imiona);

2) imiona rodziców;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące danych o adresie nie zamieszcza się;

5) płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu;

6) numer PESEL;

7) nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydania i termin ważności;

8) serię i numer dowodu osobistego. Ponadto dowód zawiera wizerunek twarzy oraz podpis jego posiadacza.

W przypadku gdy złożenie podpisu przez posiadacza dowodu osobistego nie jest możliwe, podpisu nie zamieszcza się. W dowodzie osobistym wydanym osobie, która nie ukończyła 13 roku życia, nie zamieszcza się podpisu posiadacza dokumentu.

Zobacz serwis: Sprawy urzędowe

Podstawa prawna:

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 10.4.1974 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 ze zm.)

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA