Kategorie

Dane biometryczne

Dane biometryczne to między innymi wizerunek twarzy czy odciski palców. Są one coraz częściej wykorzystywane w nowoczesnych dokumentach paszportowych i dowodach osobistych.

Zobacz serwis: Dowód osobisty

Biometria jest dziedziną nauki pozwalającą na identyfikowanie tożsamości osób za pomocą ich własności fizycznych. Chodzi tu przede wszystkim o odciski palców, skany siatkówki oka itp. Dane biometryczne powstają poprzez pomiar biometryczny, np. zebranie odcisków palców.

Polskie dokumenty biometryczne

%%advert-placeholder-1%%

W polskim prawodawstwie dane biometryczne zostały zawarte w ustawie o dokumentach paszportowych. Zgodnie ze wskazaną ustawą dane biometryczne to wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej. Zarazem sporządzenie dokumentu paszportowego należy rozumieć jako przeniesienie danych osobowych i biometrycznych osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego do książeczki paszportowej w postaci graficznej i elektronicznej.

Polskie paszporty biometryczne produkowane są przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.  Polskie paszporty biometryczne zawierają wizerunek twarzy i odciski palców zapisane w formie elektronicznej. Paszporty, które zostały wydane przed 29 czerwca 2009 roku zawierają tylko wizerunek twarzy. Obecnie wszystkie nowowydawane paszporty w Polsce posiadają dane biometryczne.

Zobacz serwis: Sprawy urzędowe

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie