REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik budowy

main image
Dziennik budowy to urzędowy dokument prowadzony dla każdego obiektu budowlanego, który wymaga pozwolenia na budowę. Służy on do odnotowywania przebiegu wszystkich zdarzeń dotyczących przeprowadzanych robót budowlanych.

Dziennik budowlany musi dokumentować w kolejności historycznej wszystkie zdarzenia i okoliczności zachodzące w toku wykonywania robót budowlanych, które mogą mieć znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości powstania budynku, montażu lub rozbiórki. Za jego prowadzenie odpowiada kierownik budowy i musi on stale znajdować się na terenie budowy.

Po zakończeniu budowy inwestor ubiegający się o udzielenie pozwolenia na użytkowanie jest zobowiązany dołączyć oryginał dziennika budowy do wniosku.

Kto i kiedy wydaje dziennik budowy

Dokument ten wydaje na wniosek inwestora organ administracji architektoniczno-budowalnej, który wydawał pozwolenia na budowę. Zwykle jest to starostwo powiatowe. Musi on zostać przekazany przed rozpoczęciem procesu budowy. Dzieje się to w ciągu 3 dni od złożeniu wniosku, jeśli inwestor dysponuje wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami do przystąpienia do robót budowlanych.  

Po jego otrzymaniu inwestor dokonuje wpisu, w którym wymienia osoby pełniące funkcje: kierownika budowlanego i inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z ich specjalnością i numerami uprawnień budowlanych. Muszą oni potwierdzić swoim podpisem pełnienie tych stanowisk na danej budowie.

Wygląd dziennika budowy

Każda strona dziennika budowy musi być opatrzona pieczęcią organu go wydającego.

Strona tytułowa powinna zawierać:

  1. Numer strony, datę wydania oraz liczbę wszystkich stron dokumentu.
  2. Imię i nazwisko, bądź firmę inwestora.
  3. Rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu. W przypadku braku adresu należy podać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej lub identyfikator działki ewidencyjnej, na której zlokalizowany jest obiekt budowlany.
  4. Numer i datę wydania pozwolenia na budowę, lub
  5. Numer i datę zgłoszenia, lub
  6. Numer i datę wydania decyzji.
  7. Pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności za brak spełnienia obowiązków wymaganych w Prawie budowlanym.

Kolejne strony dziennika budowy przeznaczone są na wpisy dotyczące przebiegu budowy. Każdy musi zostać opatrzony datą i podpisem osoby go wykonującej.

Osoba, której wpis dotyczy również musi złożyć pod nim swój podpis i datę zapoznania się z nim.

Wraz z zakończeniem robót budowlanych kierownik budowy dokonuje wpisu potwierdzającego jego zamknięcie.

Osoby uprawnione do dokonywania wpisów w dzienniku budowy

  1. Uczestnicy procesu budowlanego, tj. inwestor, kierownik budowy, projektant
  2. Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy;
  3. Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych, np. Inspektor nadzoru inwestorskiego

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA