Kategorie

Emisja bonów prywatyzacyjnych

Mianem bonów prywatyzacyjnych określamy bony, o których emisji i wartości decyduje uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej podjęta na wniosek Rady Ministrów.

Zobacz też: Rynek finansowy

Bony prywatyzacyjne służą do zapłaty za:

  1. nabycie praw z akcji powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych,
  2. nabycie tytułów uczestnictwa w instytucjach finansowych (towarzystwach inwestycji wspólnych) dysponujących akcjami powstałymi w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych,
  3. nabycie przedsiębiorstw.

Przydział bonów

Bony prywatyzacyjne są przydzielane nieodpłatnie w równej ilości wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałym w kraju.

Podstawa prawna

Ustawa z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

Zobacz serwis: Inwestycje

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie