REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Fundusz inwestycyjny otwarty

main image
Pod pojęciem otwartego funduszu inwestycyjnego należy rozumieć fundusz, w którym liczba jednostek uczestnictwa oraz uczestników jest zmienna.

Zobacz też: Oszczędzanie

Jednostki uczestnictwa

Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. Fundusz nie może różnicować praw majątkowych uczestników funduszu posiadających jednostki uczestnictwa tej samej kategorii. Jednostka uczestnictwa nie może być zbyta przez uczestnika na rzecz osób trzecich, natomiast podlega dziedziczeniu.

Uczestnicy

Uczestnikami funduszu mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Częstotliwość zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa

Fundusze inwestycyjne otwarte charakteryzuje mniejszy stopień ryzyka inwestycyjnego niż w przypadku funduszy zamkniętych. Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa z częstotliwością określoną w prospekcie informacyjnym funduszu, nie rzadziej jednak niż raz na 7 dni. Ponadto prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego może określać wartość aktywów netto, po której przekroczeniu fundusz może zawiesić zbywanie jednostek uczestnictwa. W takim przypadku statut funduszu określi warunki wznowienia zbywania jednostek uczestnictwa. Fundusz może także zawiesić zbywanie jednostek uczestnictwa na 2 tygodnie, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu z przyczyn niezależnych od funduszu. W przypadku, o którym mowa powyżej, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego zbywanie jednostek uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż 2 tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 miesięcy.

Podstawa prawna

Ustawa z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

Zobacz serwis: Budżet domowy

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA