REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
main image
Ten nadzwyczajny środek zaskarżenia pozostaje jedną z ostatnich możliwości zmiany wyroku sądu w postępowaniu karnym. Kasację rozpoznaje Sąd Najwyższy.

Zobacz serwis: Oskarżony przed sądem

Podmioty uprawnione do wniesienia kasacji

Do wniesienia kasacji uprawnione są strony. Wnoszą one kasację do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu odwoławczego. Poza stronami, prawo wniesienia tego nadzwyczajnego środka przysługuje także Prokuratorowi Generalnemu i Rzecznikowi Praw Obywatelskich -wnoszą oni kasację bezpośrednio do Sądu Najwyższego.

Warunki kasacji

Kasację można złożyć tylko od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego. Oznacza to, że osoba niezadowolona z wyroku pierwszej instancji, musi najpierw złożyć apelację, wyczerpując zwykłą drogę odwoławczą.

Strona, która nie zaskarżyła orzeczenia sądu pierwszej instancji, może wnieść kasację jedynie wtedy, gdy sąd odwoławczy zmienił na jej niekorzyść orzeczenie sądu pierwszej instancji.

Kasacja na korzyść przysługuje tylko wtedy, gdy oskarżony został skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, a na niekorzyść - tylko, gdy został on uniewinniony albo postępowanie zostało umorzone.

Podstawy kasacji

Podstawy kasacji są ograniczone. Nie można jej oprzeć np. na zarzucie niewspółmierności kary. Kasacja dotyczy uchybień proceduralnych, takich jak: niewłaściwy skład sądu, udział w orzekaniu osoby nieuprawnionej, orzeczenie wydane przez niewłaściwy sąd, orzeczona kara nieznana ustawie, brak obrońcy dla oskarżonego lub na innych, wymienionych w art. 439 kodeksu postępowania karnego, nieprawidłowościach.

Kasacja przysługuje także w wypadku innego rażącego naruszenia prawa, jeśli mogło mieć istotny wpływ na orzeczenie. W kasacji należy wskazać na czym polega zarzucane uchybienie. Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację tylko w granicach zaskarżenia i zarzutów.

Termin

Termin do wniesienia kasacji dla stron wynosi 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. Wcześniej należy złożyć wniosek w sądzie odwoławczym o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem.

Ograniczenie co do terminu nie dotyczy Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich. Mogą oni złożyć kasację w zasadzie w każdym momencie, za wyjątkiem przypadku kasacji na niekorzyść oskarżonego. Kasacja na niekorzyść jest niedopuszczalna po upływie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

Przymus adwokacki

Kasacja powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika, który jest adwokatem lub radcą prawnym.

Zobacz serwis: Postępowanie karne

Podstawa prawna: Kodeks postępowania karnego

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA