Kategorie

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy to inaczej kapitał podstawowy (określany ogólnie jako kapitał założycielski). Stanowi on pierwotny wkład właścicieli wniesiony przy założeniu spółki. Jego wysokość może być zmieniana w trakcie rozwoju spółki. Wartość tego kapitału musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.

Zobacz też: Firma za granicą

Wysokość kapitału zakładowego w spółce komandytowo-akcyjnej

Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej 50 000 złotych.

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy spółki z o.o. powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych i dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. W przypadku gdy udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej 100 000 złotych, przy czym wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.  Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Zasadą jest, że akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, natomiast w przypadku gdy akcje są obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka powinna być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki.

Podstawa prawna

Kodeks spółek handlowych

Zobacz serwis: Spółki

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie