REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Komercjalizacja

main image
Komercjalizacja w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę; o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, spółka ta wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na charakter prawny tych stosunków. Komercjalizacji dokonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

Zobacz też: Rejestr przedsiębiorców

Przedsiębiorstwa, które nie podlegają komercjalizacji

Komercjalizacji mogą podlegać przedsiębiorstwa państwowe, z wyjątkiem:

 1. postawionych w stan likwidacji,
 2. postawionych w stan upadłości,
 3. wykonujących prawomocną decyzję o podziale lub łączeniu przedsiębiorstwa państwowego,
 4. przedsiębiorstw, w stosunku do których toczy się postępowanie układowe – do chwili uprawomocnienia się układu,
 5. przedsiębiorstw, w stosunku do których toczy się bankowe postępowanie ugodowe – do chwili uprawomocnienia się ugody,
 6. zarządzanych na podstawie umowy o zarządzaniu przedsiębiorstwem, chyba że zarządca wystąpi z wnioskiem o komercjalizację przedsiębiorstwa państwowego,
 7. działających na podstawie ustaw innych niż ustawa o przedsiębiorstwach państwowych, chyba że przedsiębiorstwa te podlegają komercjalizacji w drodze odrębnych ustaw,
 8. przedsiębiorstw, których uprawnione organy złożyły wniosek o dokonanie prywatyzacji bezpośredniej – do czasu rozpatrzenia wniosku,
 9. w stosunku do których wydane zostało zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej,
 10. przedsiębiorstw wykonujących w dniu 1.01.2006 r. działalność gospodarczą w zakresie międzynarodowego transportu morskiego.

Uprawnieni do złożenia wniosku o dokonanie komercjalizacji

Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa:

 1. na wniosek organu założycielskiego,
 2. na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa państwowego i rady pracowniczej,
 3. z własnej inicjatywy.

W przypadku komercjalizacji z własnej inicjatywy minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zawiadamia o zamiarze komercjalizacji dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, radę pracowniczą oraz organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego. Natomiast w przypadku komercjalizacji na wniosek organu założycielskiego, zawiadomienia dyrektora przedsiębiorstwa państwowego oraz rady pracowniczej o zamiarze komercjalizacji dokonuje organ założycielski.

Podstawa prawna

Ustawa z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

Zobacz serwis: Spółki

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA