REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Krajowy Depozyt Papierów wartościowych

main image
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych to centralna instytucja odpowiedzialna za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Akcjonariuszami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. są w równych częściach: Skarb Państwa (reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Narodowy Bank Polski. Kapitał zakładowy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wynosi 21 mln zł.

Zobacz też: Oszczędzanie

Zadania

Główne zadania realizowane przez KDPW to m.in.:

  1. Rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu w zakresie zdematerializowanych papierów wartościowych (KDPW ustala wysokości świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających z zawartych transakcji pomiędzy ich stronami);
  2. dokonywanie rozrachunku w instrumentach finansowych i środkach pieniężnych w związku z transakcjami zawieranymi na rynku regulowanym oraz transakcjami zawieranymi w alternatywnym systemie obrotu;
  3. prowadzenie depozytu papierów wartościowych oraz wykonywanie czynności w zakresie prowadzenia systemu rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu;
  4. nadzorowanie zgodności wielkości emisji z liczbą papierów wartościowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych znajdujących się w obrocie (KDPW kontroluje zgodność liczby papierów wartościowych zapisanych na wszystkich kontach uczestników z liczbą papierów wartościowych wyemitowanych przez emitentów);
  5. realizacja zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych;
  6. prowadzenie systemu zabezpieczania płynności rozliczeń, w tym systemu gwarantowania rozliczeń transakcji zawartych na rynku regulowanym.
  7. zadania związane z systemem zabezpieczenia społecznego (KDPW obsługuje wypłaty transferowe pomiędzy otwartymi funduszami emerytalnymi – w wyniku zmiany funduszu przez uczestnika lub podziału środków zgromadzonych przez uczestnika, zarządza także obowiązkowym Funduszem Gwarancyjnym, tworzonym ze składek Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, gwarantującym wypłatę świadczeń członkom funduszy.

Władze

Władzami KDPW są Zarząd i Rada Nadzorcza.

Podstawa prawna

Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (stan prawny na 22.03.2011 r.)

Zobacz serwis: Inwestycje

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA