REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Karta pobytu cudzoziemca

main image
Karta pobytu potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Karta Pobytu jest dokumentem wydawanym na podstawie udzielonego zezwolenia na pobyt. Jak można ją wyrobić i do daje cudzoziemcowi posiadanie karty pobytu w Polsce?

Karta pobytu dla cudzoziemca - komu jest wydawana

Karta pobytu jest dokumentem wydawanym cudzoziemcowi, któremu udzielono:

 • zezwolenia na pobyt czasowy
 • zezwolenia na pobyt stały
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • nadano w Polsce status uchodźcy
 • ochrony uzupełniającej
 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto karta pobytu jest dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby, która dysponuje nią podczas pobytu w Polce. Dzięki karcie cudzoziemiec nie potrzebuje uzyskania wizy w przypadku wielokrotnego przekraczania granic Polski.

Dokument ten uprawnia również jego posiadacza do podróżowania po terytoriach innych państw członkowskich obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, jeśli cudzoziemiec:

 • posiada ważny dokument podróży,
 • uzasadni cel i warunki planowanego pobytu,
 • posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,
 • nie jest uważany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich,
 • nie znajduje się w krajowym wykazie wpisów do celów odmowy wjazdu danego państwa członkowskiego.

Co daje cudzoziemcowi posiadanie karty pobytu?

Karta pobytu legitymizuje także legalność zatrudnienia w Polsce. Pracodawca może zatrudnić cudzoziemca z tym dokumentem, jednak dodatkowo potrzebuje dla niego zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową lub wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Do czego uprawnia karta pobytu dla cudzoziemca z adnotacją „dostęp do rynku pracy” ?

Karta pobytu wydana dla cudzoziemca może posiadać adnotację „dostęp do rynku pracy”. Otrzymuje ją osoba uprawniona do wykonywania pracy w Polsce, bądź zwolniona z obowiązku dodatkowego zezwolenia na pracę z tytułu posiadanego:

 • zezwolenia na pobyt czasowy,
 • zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Ważne! Adnotacji nie zamieszcza się na kartach pobytu wydanych cudzoziemcom w związku z nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Jak przedłużyć ważność karty pobytu dla cudzoziemca w Polsce?

UWAGA! Cudzoziemiec posiadający Kartę Pobytu czasowego, nie ma możliwości jej przedłużenia! Kiedy kończy się termin ważności obecnej karty pobytu, cudzoziemiec musi złożyć wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt!

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA