REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kodeks wykroczeń

main image
Kodeks wykroczeń jest ustawą, która określa m.in. zasady odpowiedzialność za wykroczenia. Z jakich części się składa i co zawiera?

Co to jest Kodeks wykroczeń?

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń określa zasady odpowiedzialności za wykroczenia.

Kodeks wykroczeń składa się z dwóch części: ogólnej i szczególnej.

Kodeks wykroczeń – część ogólna

W części ogólnej znajdują się przepisy dotyczące m.in. odpowiedzialności za wykroczenie, zasad wymiaru kar i środków karnych.

Karami w Kodeksie wykroczeń są:

  • areszt;
  • ograniczenie wolności;
  • grzywna;
  • nagana.

Środkami karnymi są:

  • zakaz prowadzenia pojazdów;
  • przepadek przedmiotów;
  • nawiązka;
  • obowiązek naprawienia szkody;
  • podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób;
  • inne środki karne określone przez ustawę.

Kodeks wykroczeń – część szczególna

Część szczególna określa sankcje za poszczególne wykroczenia. W Kodeksie wykroczeń znajduje się kilkanaście rodzajów wykroczeń m.in. wykroczenia przeciwko osobie, wykroczenia przeciwko mieniu, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

Kiedy jest wykroczenie?

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany.

Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

Kodeks wykroczeń – struktura

Część 1 CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział 1 Zasady odpowiedzialności

Rozdział 2 Kary, środki karne i zasady ich wymiaru

Rozdział 3 Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego

Rozdział 4 Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu

Rozdział 5 Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania

Rozdział 6 Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych

Rozdział 7 Stosunek do ustaw szczególnych

Część 2 CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział 8 Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

Rozdział 9 Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym

Rozdział 10 Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

Rozdział 11 Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

Rozdział 12 Wykroczenia przeciwko osobie

Rozdział 13 Wykroczenia przeciwko zdrowiu

Rozdział 14 Wykroczenia przeciwko mieniu

Rozdział 15 Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów

Rozdział 16 Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

Rozdział 17 Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

Rozdział 18 Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji

Rozdział 19 Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe

Kodeks wykroczeń - tekst jednolity

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2008)

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA