Kategorie

Leasing konsumencki

Leasing konsumencki jest usługą skierowaną do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Osoba korzystająca z leasingu konsumenckiego ma prawo używać przedmiot, który pozostaje własnością finansującego.

Zobacz serwis: Leasing konsumencki

Osoba korzystająca z leasingu konsumenckiego jest uprawniona do korzystania z przedmiotu, który pozostaje własnością finansującego. Z tytułu leasingu, konsument dokonuje regularnych płatności, które jednocześnie służą spłacie wartości danej rzeczy, a w rezultacie jej nabyciu. Umożliwienie zawierania umów leasingu konsumentowi powoduje, że ma on inne, poza kredytem, źródło finansowania nabycia środków trwałych. W praktyce taka forma finansowania dotyczy najczęściej samochodów.

Leasing konsumencki a kredyt

%%advert-placeholder-1%%

Zgodnie z umową leasingowa, własność przedmiotu leasingowanego przechodzi na korzystającego dopiero po zakończeniu trwania umowy. Taki sposób zabezpieczenia transakcji obniża jej ryzyko i jest podstawową różnicą między leasingiem konsumenckim a kredytem. Niższe ryzyko zawartej transakcji skutkuje możliwością obniżenia kosztów leasingu, co powoduje, że taka forma finansowania może być korzystniejsza niż kredyt.

Leasing konsumencki może wiązać się z korzystnymi zniżkami, które można wynegocjować bezpośrednio u importera lub producenta. Niewątpliwą zaletą leasingu jest także krótszy okres wydania decyzji o finansowaniu. Z powodu uproszczonych procedur i mniejszej ilość wymaganych dokumentów, zawarcie umowy leasingu konsumenckiego trwać może krócej niż zaciągnięcie kredytu bankowego. W przypadku samochodu, firma leasingowa dodatkowo zarejestruje i ubezpieczy auto.

Doprecyzowanie przepisów

Od 2011 mają wejść w życie nowe, ujednolicone przepisy dotyczące leasingu konsumenckiego (stosowanie dotychczasowych przepisów powoduje rozbieżności interpretacyjne). Wprowadzenie jasnej formy leasingu konsumenckiego wymaga zmian m.in. w ustawie o kredycie konsumenckim oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt znajduje się w fazie przygotowań, a jego wprowadzenie planowane jest na styczeń 2011 roku.

Zobacz serwis: Opodatkowanie leasingu

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie