REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Leasingodawca

main image
Strona umowy leasingu, która zobowiązuje się do oddania określonej rzeczy korzystającemu (leasingobiorcy) do używania lub używania i pobierania pożytków. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego leasingodawca jest nazywany finansującym.

Zobacz serwis: Leasing

W ramach leasingu leasingodawca oddaje określoną rzecz w leasing, tzn. do używania przez czas oznaczony. W zamian może liczyć na ratalne wynagrodzenie, płacone przez korzystającego z rzeczy. Wynagrodzenie to musi być co najmniej równe cenie, którą poniósł leasingodawca nabywając określoną rzecz od zbywcy.

Producent lub wyspecjalizowany pośrednik

Ze względu na liczbę stron biorących udział w transakcji leasingowej, można wyróżnić leasing bezpośredni i pośredni. W pierwszym wypadku, leasingodawca oddający rzecz w leasing jest jednocześnie producentem danej rzeczy. Leasing pośredni oznacza, że leasingodawca jest profesjonalnym pośrednikiem między producentem a leasingobiorcą.

Obowiązki leasingodawcy

Leasingodawca powinien wydać rzecz korzystającemu w takim stanie, w jakim znajdowała się ona w chwili, kiedy on sam ją nabył. Leasingodawca obowiązany jest wydać korzystającemu razem z rzeczą odpis dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy, otrzymanego od zbywcy lub producenta.

Wypowiedzenie umowy

W razie wypowiedzenia przez leasingodawcę umowy leasingu na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność korzystający z rzeczy, może on żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat. Kwotę należy pomniejszyć o korzyści, jakie leasingodawca uzyskał wskutek zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.

Wykup rzeczy

Jeżeli leasingodawca zobowiązał się w umowie, że bez dodatkowego świadczenia przeniesie na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego czasu trwania leasingu, to korzystający może skutecznie domagać się przeniesienia własności tej rzeczy.

Zobacz serwis: Opodatkowanie leasingu

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA