REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
main image
Postępowanie prowadzone w spółkach handlowych, mające na celu zakończenie ich bieżącej działalności oraz spieniężenie majątku. Likwidację spółek regulują odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych.

Zobacz serwis: ABC spółek

W ramach czynności likwidacyjnych kończone są interesy bieżące spółki, ściągane wierzytelności spółki, wypełniane zobowiązania i upłynniany majątek spółki. Likwidatorzy mogą podejmować nowe interesy tylko wówczas, gdy jest to potrzebne do ukończenia spraw poprzednich.

Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. Fakt otwarcia likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy oraz sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów należy zgłosić do sądu rejestrowego.

Spółki osobowe

W przypadku spółek osobowych postępowanie likwidacyjne przed wykreśleniem z rejestru nie jest obligatoryjne. Wyjątkiem jest spółka komandytowo-akcyjna, do której stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji spółki akcyjnej.

Otwarcie likwidacji spółki następuje w chwili pojawienia się przyczyn jej rozwiązania. Może to być np. upływ czasu, na jaki spółka została utworzona, ogłoszenie upadłości, śmierć wspólnika czy jednomyślna uchwała wszystkich wspólników.

Z uzyskanej w wyniku likwidacji majątku spółki sumy pieniężnej w pierwszej kolejności zaspokaja się wierzycieli spółki, ewentualny pozostały majątek dzieli się między wspólników.

Spółki kapitałowe

W przypadku spółek kapitałowych (spółek akcyjnych i spółek z o.o.) przed wykreśleniem z rejestru obowiązkowo musi zostać przeprowadzone postępowanie likwidacyjne.

Otwarcie likwidacji spółki z o.o. następuje w momencie pojawienia się przyczyn rozwiązania, którymi mogą być np. przyczyny przewidziane w umowie spółki czy uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki. Likwidacja spółki akcyjnej następuje w przypadku uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd oraz powzięcia przez walne zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.

Sporządzany jest bilans otwarcia likwidacji, zatwierdzany przez zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie. O otwarciu likwidacji ogłasza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wzywając wierzycieli do spółki do zgłoszenia ich wierzytelności.

Rozwiązanie spółki

Po pokryciu zobowiązań spółki i podziale pozostałego majątku między wspólników/akcjonariuszy, likwidatorzy sporządzają sprawozdanie likwidacyjne. Sprawozdanie jest zatwierdzane przez zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie, a następnie składa się je wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru do sądu rejestrowego. Rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru.

Zobacz serwis: Rejestr przedsiębiorców

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.).

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA