Kategorie

Świadectwa założycielskie

Świadectwa założycielskie to dokumenty wydawane celem wynagrodzenia za usługi oddane przy powstaniu spółki. Świadectwa założycielskie są dokumentami imiennymi. Mogą one być wydawane najwyżej na okres 10 lat od chwili zarejestrowania spółki. Świadectwa założycielskie nie są papierami wartościowymi, lecz dokumentami legitymacyjnymi.

Zobacz serwis: Zarobki

Określone w statucie

Świadectwa założycielskie, jako tytuły uczestnictwa w zysku spółki muszą być przewidziane w statucie spółki pod rygorem ich bezskuteczności wobec spółki (nie można ich ustanowić mocą uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli statut tego nie przewiduje).

Uczestnictwo w podziale zysku spółki

Świadectwa założycielskie dają prawo uczestnictwa w podziale zysku spółki w granicach ustalonych przez statut, po uprzednim odliczeniu na rzecz akcjonariuszy określonej w statucie minimalnej dywidendy.

Wynagrodzenie za usługi lub inne świadczenia spełnione na rzecz spółki

Wynagrodzenie za usługi lub inne świadczenia spełnione na rzecz spółki przez założycieli, akcjonariuszy, a także spółki i spółdzielnie z nimi powiązane albo pozostające w stosunku zależności bądź dominacji, nie może przewyższać zwykłego wynagrodzenia przyjętego w obrocie.

Zobacz: Opłacalne zawody

Podstawa prawna: Kodeks spółek handlowych

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie