Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Administracja niezespolona

Administracja niezespolona jest częścią terenowej administracji rządowej. Wcześniej często określana jako administracja specjalna.

Zobacz serwis: ABC gminy

Podporządkowanie

Administracja niezespolona to terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwym ministrom bądź kierownikom państwowych osób prawnych i kierownikom innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa.

Uprawnienia wojewody

Wojewoda, wobec organów administracji niezespolonej posiada uprawnienia koordynacyjne, opiniodawcze i w pewnym zakresie kontrolne. Wojewoda ma prawo wglądu w tok każdej sprawy prowadzonej na obszarze województwa przez organy administracji rządowej.
Szereg kompetencji jakie przysługują wojewodzie mają charakter niewładczy. Są to kompetencje typu kontrolnego, a przede wszystkim kompetencje do żądania informacji. Do kompetencji wojewody zalicza się również obowiązek uzgadniania z wojewodą projektów prawa miejscowego.

Obowiązki organów administracji niezespolonej

Organy administracji niezespolonej obowiązane są do uzgadniania z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez te organy, składania wojewodzie rocznych informacji, a na żądanie wojewody także bieżących wyjaśnień o swojej działalności na obszarze województwa oraz zapewnienia zgodności swoich działań z poleceniami wojewody.

Powoływanie i odwoływanie

Powoływanie i odwoływanie organów następuje na wniosek właściwego miejscowo wojewody albo po uzyskaniu uprzednio jego zgody, chyba że ustawa stanowi inaczej. Tylko w sytuacjach nadzwyczajnych wojewodzie przysługuje uprawnienie do żądania wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec każdego pracownika rządowej administracji niezespolonej i pracownika samorządowego, który dopuścił się naruszenia prawa.

Zobacz serwis: Sprawy urzędowe

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie