REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Administracja niezespolona

main image
Administracja niezespolona jest częścią terenowej administracji rządowej. Wcześniej często określana jako administracja specjalna.

Zobacz serwis: ABC gminy

Podporządkowanie

Administracja niezespolona to terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwym ministrom bądź kierownikom państwowych osób prawnych i kierownikom innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa.

Uprawnienia wojewody

Wojewoda, wobec organów administracji niezespolonej posiada uprawnienia koordynacyjne, opiniodawcze i w pewnym zakresie kontrolne. Wojewoda ma prawo wglądu w tok każdej sprawy prowadzonej na obszarze województwa przez organy administracji rządowej.
Szereg kompetencji jakie przysługują wojewodzie mają charakter niewładczy. Są to kompetencje typu kontrolnego, a przede wszystkim kompetencje do żądania informacji. Do kompetencji wojewody zalicza się również obowiązek uzgadniania z wojewodą projektów prawa miejscowego.

Obowiązki organów administracji niezespolonej

Organy administracji niezespolonej obowiązane są do uzgadniania z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez te organy, składania wojewodzie rocznych informacji, a na żądanie wojewody także bieżących wyjaśnień o swojej działalności na obszarze województwa oraz zapewnienia zgodności swoich działań z poleceniami wojewody.

Powoływanie i odwoływanie

Powoływanie i odwoływanie organów następuje na wniosek właściwego miejscowo wojewody albo po uzyskaniu uprzednio jego zgody, chyba że ustawa stanowi inaczej. Tylko w sytuacjach nadzwyczajnych wojewodzie przysługuje uprawnienie do żądania wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec każdego pracownika rządowej administracji niezespolonej i pracownika samorządowego, który dopuścił się naruszenia prawa.

Organy niezespolonej administracji rządowej

Organami niezespolonej administracji rządowej, zgodnie z ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, są terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w województwie:

1) szefowie wojskowych centrów rekrutacji;

2) dyrektorzy izb administracji skarbowej, naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych;

3) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego;

4) dyrektorzy okręgowych urzędów miar;

5) dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych;

6) dyrektorzy urzędów morskich;

7) dyrektorzy urzędów statystycznych;

8) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;

9) graniczni i powiatowi lekarze weterynarii;

10) komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej;

11) państwowi graniczni inspektorzy sanitarni;

12) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

Zobacz: Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Zobacz serwis: Sprawy urzędowe

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA