REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dodatek aktywizacyjny

main image
Przez dodatek aktywizacyjny należy rozumieć kwotę wypłaconą osobie, która będąc bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Zobacz serwis: Praca

Przyznanie dodatku

Dodatek aktywizacyjny przyznaje starosta, po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia, od dnia złożenia wniosku do:

– ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy i podjęcia zatrudnienia przez bezrobotnego w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymywania wynagrodzenia niższego od minimalnego wynagrodzenia za pracę (dodatek przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek);

– ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, w przypadku, gdy bezrobotny z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (dodatek przysługuje w wysokości do 50% zasiłku, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek).

Podstawa prawna:

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20.04.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego z 18.08.2009 r., (Dz.U. Nr 136, poz. 1118 ze zm.)

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA