Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Mediacja służy alternatywnemu rozwiązywaniu sporów. W wyniku mediacji porozumienie zostaje osiągnięte poprzez rozwiązanie konfliktu, a nie przez arbitralne rozstrzygnięcie sądu.

Zobacz serwis: W sądzie

Mediacja jest pośredniczeniem w sporze, mającym na celu pomoc skonfliktowanym stronom w osiągnięciu porozumienia. Cechą mediacji jest to, że ma ona charakter dobrowolny. Proces dochodzenia do rozwiązania sporu prowadzony jest w sposób poufny, w obecności mediatora. Mediator powinien być osobą neutralną i bezstronną. Może być wyznaczony przez sąd lub wskazany przez strony.

Celem wprowadzenia instytucji mediacji do rozstrzygania sporów prawnych było ustanowienie alternatywy w stosunku do sądowego postępowania w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, karnego i innych.

Mediacje tym się różnią od postępowania sądowego, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania, które satysfakcjonowałoby wszystkie strony konfliktu.

Ugoda

Ugoda zawarta w wyniku mediacji, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc podobną do orzeczenia sądu. Może być np. podstawą egzekucji. W przypadku braku zawarcia ugody strony, które następnie skierują sprawę na drogę postępowania cywilnego nie będą mogły powoływać się na okoliczność ujawnione w toku mediacji, takie jak np. propozycje wzajemnych ustępstw zgłoszonych w mediacji.

Ugody zawarte w sprawach karnych i nieletnich mogą być brane pod uwagę przez sądy przy orzekaniu, ale sędziowie nie są związani ich postanowieniami.

Mediacja w postępowaniu cywilnym

W drodze mediacji w postępowaniu cywilnym mogą być załatwione sprawy, które można by rozstrzygnąć w drodze ugody zawartej przed sądem oraz wynikające ze stosunków rodzinnych i opiekuńczych.

Do mediacji może dojść na skutek umowy stron lub na ich zgodny wniosek. Również sąd, aż do zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę, może skierować strony do mediacji. Mediacji nie prowadzi się jednak, jeśli jedna ze stron nie wyraziła na nią zgody.

Mediacja w postępowaniu karnym

W przypadku postępowania karnego mediacja sądowa jest prowadzona w sprawach karnych i z nieletnimi sprawcami czynów karalnych. Dodatkowym celem mediacji jest zadośćuczynienie pokrzywdzonemu za wyrządzoną szkodę. W trakcie mediacji zwraca się szczególną uwagę na zrozumienie przez sprawcę krzywdy, jaką wyrządził oraz na wzięcie przez niego odpowiedzialności za naprawienie szkody i zadośćuczynienie.

Zobacz serwis: Sprawy karne

Podstawa prawna:

Ustawa o mediacji i mediatorach

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie