REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Małżeństwo

main image
Instytucja małżeństwa kojarzy się ze związkiem emocjonalnym dwojga osób. Dla prawnika jest to jednak przede wszystkim instytucja prawna, wywierająca szereg konsekwencji w wielu dziedzinach prawa.

Zobacz serwis: Małżeństwo

Przepisy prawne dotyczące małżeństwa zawarte są głównie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z art. 1 małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.

Jak do tej pory zgodnie z literą polskiego prawa wykluczone jest zawarcie małżeństwa przez osoby tej samej płci.

Co do zasady małżeństwo zawierane jest w obecności dwojga nupturientów. Niemniej jednak w sytuacjach wyjątkowych przepisy KRiO dają możliwość zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika.

Skutki zawarcia małżeństwa

Skutki prawne zawarcia małżeństwa są rozległe. Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Inne skutki

Oprócz majątku instytucja małżeństwa wywiera również skutki w innych dziedzinach prawa. Przykładowo małżonkowie, jako bliska rodzina, mają prawo odmowy zeznań w ramach postępowania karnego (art. 182 Kodeksu postępowania karnego). Takie prawo trwa pomimo ustania małżeństwa.

Małżonek będzie miał m.in. możliwość wstąpienia w stosunek najmu lokalu socjalnego w miejsce zmarłego małżonka, który był najemcą (art. 691 Kodeksu cywilnego).

Obowiązek alimentacyjny

Zawarcie małżeństwa powoduje również, że pomiędzy współmałżonkami powstaje obowiązek alimentacyjny, czyli obowiązek dostarczania środków utrzymania czy wychowania (art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Zobacz serwis: Konkubinat

Podstawa prawna: Kodeks rodzinny i opiekuńczy

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA