Kategorie

Droga konieczna

Droga konieczna jest służebnością. Polega na przeprowadzeniu drogi pomiędzy nieruchomością niemającą dostępu do drogi publicznej, a drogą publiczną, która przebiega przez nieruchomość sąsiednią.

Zobacz serwis: Dom i działka

Droga konieczna może być również ustanowiona jako dostęp do budynków gospodarskich, do których dostęp nie jest możliwy w inny sposób jak tylko przez nieruchomość sąsiednią.

Uregulowania dotyczące drogi koniecznej znajdują się w kodeksie cywilnym.

Cechy drogi koniecznej

Droga konieczna musi uwzględniać potrzeby nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu obciążać grunty, przez które przebiega.

Sądowe ustanawianie drogi koniecznej

Jeżeli pomiędzy właścicielami sąsiednich nieruchomości nie dojdzie do porozumienia, a sąsiedztwo powstało w skutek sprzedaży gruntu lub nieruchomości lub ich podziału, należy sprawę skierować do sądu.

Sąd rozpatruje sprawy o ustanowienie drogi koniecznej w postępowaniu nieprocesowym. O ile jest to możliwe, sąd zarządzi przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej. Ważną cechą drogi koniecznej jest uwzględnianie przez nią interesów społeczno – gospodarczych.

Sąd wytyczając drogę konieczną musi wziąć pod uwagę dotychczasowy jak również prognozowany charakter, przeznaczenie nieruchomości.

Wynagrodzenie

Przeprowadzenie drogi koniecznej nieodłącznie wiąże się z wynagrodzeniem, co oznacza, że nie można żądać od właściciela nieruchomości sąsiadującej z drogą publiczną możliwości przejazdu nieodpłatnie.

Zobacz serwis: Nieruchomości

Podstawa prawna: Kodeks Cywilny

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie