REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
main image
Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zobacz też: Urząd Skarbowy

Wynagrodzenie inkasenta

Inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. W przypadku stwierdzenia, że inkasent pobrał wynagrodzenie nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, organ podatkowy wydaje decyzję o zwrocie nienależnego wynagrodzenia.

Odpowiedzialność

Inkasent, który nie wykonał swoich obowiązków odpowiada za podatek pobrany a niewpłacony. Odpowiada on za należności całym swoim majątkiem. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność obejmuje majątek odrębny inkasenta oraz majątek wspólny inkasenta i jego małżonka.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej będące inkasentami

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej – w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

Przechowywanie dokumentów

Inkasenci obowiązani są przechowywać dokumenty związane z inkasem podatków do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania inkasenta.

Podstawa prawna

Ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Zobacz serwis: Podatki

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA