Kategorie

Konstytucja

Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w demokratycznym państwie, regulującym podstawowe zasady funkcjonowania państwa, a także prawa oraz obowiązki obywateli.

Zobacz serwis: Konstytucja

Konstytucja, często określana jako ustawa zasadnicza (np. w Niemczech) jest najwyższym aktem prawnym w państwie. Określa źródła stanowienia prawa oraz określa podstawowe reguły krajowego porządku prawnego.

Wszelkie akty prawna, jakie obowiązują w danym państwie muszą być zgodne z postanowieniami konstytucji. W Polsce nad zgodnością prawa z przepisami Konstytucji czuwa Trybunał Konstytucyjny.

Prawa i obowiązki obywateli

Jednym z podstawowych celi konstytucji jest zagwarantowanie podstawowych praw, jak również określenie obowiązków obywateli względem państwa.

Podobnie jest w polskiej Konstytucji z 1997 r., która określa prawa obywateli oraz ich obowiązki o podstawowych znaczeniu. Chodzi m.in. o zasadę równości wobec prawna (art. 32), zakaz dyskryminacji w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym (art. 33), czy prawną ochronę życia (art. 38).

Do obowiązków należy zaliczyć m.in. obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej (art. 83), czy też obowiązek wierności RP (art. 82).

Oprócz tego Konstytucja określa zadania i kompetencje organów państwa, źródła prawa, podstawy organizacji wymiaru sprawiedliwości oraz funkcjonowanie państwa w stanach nadzwyczajnych.

Kodyfikacja konstytucji

Sama konstytucja jest przede wszystkim skodyfikowanym (czyli zbiorem praw w jednym dokumencie) aktem prawnym, niemniej jednak nie jest to zasadą we wszystkich krajach. Jednym państw, który nie posiada skodyfikowanej konstytucji jest Wielka Brytania.

Zobacz serwis: Sprawy urzędowe

Encyklopedia prawa

Ł
P
S
W

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie