REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Leasingobiorca

main image
Podmiot, który otrzymuje prawo do korzystania z określonej rzeczy, na pewien uzgodniony w umowie leasingu czas to leasingobiorca.

Zobacz serwis: Leasing

W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący - leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu - leasingobiorcy) prawo do używania lub do używania i pobierania pożytków z określonej rzeczy, przez oznaczony okres czasu. W zamian leasingobiorca zobowiązany jest płacić ustalone, ratalne wynagrodzenie.

Leasingobiorcą może być zarówno osoba fizyczna (także nieprowadząca działalności gospodarczej) jak i prawna, a także jednostka nieposiadająca osobowości prawnej. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego leasingobiorca jest nazywany korzystającym.

Zobowiązanie leasingobiorcy

Za używanie danej rzeczy leasingobiorca płaci w określonych terminach raty leasingowe. Składają się one ze składnika kapitałowego, który odzwierciedla wartość używanego obiektu przypadającego na okres leasingu i składnika odsetkowego, stanowiącego wynagrodzenie dla leasingodawcy. Jest on też obowiązany do utrzymywania rzeczy w należytym stanie, w szczególności do dokonywania niezbędnych napraw i konserwacji.

Korzyści podatkowe

Leasingobiorca ma pewne korzyści podatkowe wynikające z umowy leasingu. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u leasingobiorcy. Część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej, czyli obniża zysk po opodatkowaniu u leasingobiorcy.

Prawo wykupu

Jeżeli odpowiednia klauzula umowy leasingu tak stanowi, leasingobiorca może mieć prawo do kupna przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy. Oznacza to, że leasingobiorca może mieć prawo wykupu (przeniesienia własności) rzeczy oddanej mu w leasing. Taka możliwość zbliża więc instytucje leasingu do kredytu czy pożyczki. Przedmiotem jest tu jednak środek trwały a nie gotówka.

Poręczenie leasingu

Jeśli kondycja finansowa lub wiarygodność leasingobiorcy budzą wątpliwości leasingodawcy, może on zażądać dodatkowego zabezpieczenia transakcji. Do zawarcia umowy dochodzi wówczas wtedy, gdy leasingobiorca zapewni poręczenie osoby trzeciej albo zastaw na rzeczy należącej do osoby trzeciej lub hipotekę na jej własności.

Zobacz serwis: Samochód w leasingu

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA