REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Miejsce pracy

main image
Jednym z wymaganych przez przepisy prawa postanowieniem umowy o pracę jest wskazanie miejsca wykonywania pracy. Określenie tego miejsca może czasem sprawiać trudności.

Zobacz serwis: Umowa o pracę

Definicja

Pod pojęciem miejsca pracy rozumie się bądź stały punkt w znaczeniu geograficznym, bądź pewien oznaczony obszar, strefę określoną granicami jednostki administracyjnej podziału kraju lub oznaczoną w inny, dostatecznie wyraźny sposób. W tym miejscu lub na tym obszarze ma nastąpić spełnienie świadczenia pracy. Uzgodnione przez pracodawcę i pracownika miejsce pracy, nie może być zmienione jednostronnie przez jednego z nich.

Określenie miejsca pracy

Strony zawierające umowę o pracę mają dużą swobodę w określaniu miejsca pracy. Może być ono określone na stałe, bądź jako miejsce zmienne, przy czym w tym ostatnim wypadku zmienność miejsca pracy może wynikać z samego charakteru czy rodzaju pełnionej pracy.

Miejscem pracy pracownika stale przemieszczającego się może być obszar, na którym jego pracodawca prowadzi działalność. Miejscem wykonywania pracy pracownika biurowego nie można raczej uczyć obszaru, np. terytorium całej Polski, ale już kierowca transportu międzynarodowego może mieć miejsce pracy określone jako rozległe nawet terytorium, np. obszar Unii Europejskiej.

Powództwo o ustalenie

Jeśli miejsce pracy nie zostało określone w umowie o pracę przez strony, ustala się je, na podstawie treści umowy o pracę. Przyjmuje się, że miejscem pracy pracownika jest siedziba pracodawcy. W razie ewentualnego sporu pracownikowi i pracodawcy przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do sądu pracy o ustalenie miejsca świadczenia pracy.

Podróż służbowa

Wykonywanie pracy przez pracownika w uzgodnionym przez strony miejscu nie rodzi obowiązku płacenia mu należności związanych z podróżą służbową, ani świadczeń rozłąkowych.

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługuje dieta i inne należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Zobacz serwis: Praca

Podstawa prawna: Kodeks pracy

REKLAMA

Encyklopedia prawa

D
K
P
R
S
U
W
Z

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA