| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Encyklopedia prawa
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Umowa ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia

Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń (w ramach działalności swojego przedsiębiorstwa) zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w przypadku zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Zobacz serwis: Ubezpieczenia

Rodzaj umowy

Jest to czynność prawna dwustronnie zobowiązująca i odpłatna, ma charakter masowy. Sporną kwestią pozostaje wzajemność i losowość tej umowy.

Podmioty, które mogą wykonywać działalność ubezpieczeniową; zezwolenie

Działalność ubezpieczeniową mogą wykonywać tylko zakłady ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej albo towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Wymagane jest zezwolenie właściwego organu.

Przedmiot ubezpieczenia

Wyróżniamy ubezpieczenia majątkowe (dotyczy mienia i odpowiedzialności cywilnej) i osobowe (dotyczy np. śmierci osoby ubezpieczonej, uszkodzenia ciała). Świadczenie zakładu ubezpieczeń może polegać na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku (przy ubezpieczeniach majątkowych) lub na zapłacie umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej (ubezpieczenia osobowe).

Zawarcie umowy

Umowa dochodzi do skutku w drodze złożenia oferty przez ubezpieczającego i jej przyjęcia przez zakład ubezpieczeń. Umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczenia przez zakład ubezpieczeń ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia (np. w postaci polisy lub legitymacji).

Obowiązku ubezpieczającego, obowiązki zakładu ubezpieczeń

Do obowiązków ubezpieczającego należy:

a) podanie wszystkich informacji, o które zakład pytał w formularzu lub innych pismach,

b) zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o wypadku,

c) zapłata składki,

d) przy ubezpieczeniach majątkowych – w razie wypadku – zmniejszenie szkody w mieniu oraz zabezpieczenie mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą.

Do obowiązków zakładu ubezpieczeń należy:

a) wypłata odszkodowania (przy ubezpieczeniach majątkowych),

b) zapłata umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia (przy ubezpieczeniach osobowych),

c) zachowanie tajemnicy umów ubezpieczenia.

Wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia

Stosunek ubezpieczenia wygasa:

a) z upływem czasu ustalonego w umowie,

b) wskutek unicestwienia przedmiotu świadczenia,

c) w drodze wypowiedzenia przez ubezpieczającego (przy ubezpieczeniach majątkowych) oraz przez ubezpieczającego lub zakład (przy ubezpieczeniach majątkowych – gdy zmienia się właściciel przedmiotu ubezpieczenia),

d) przez odstąpienie od umowy przez zakład lub ubezpieczającego (dotyczy umów zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy).

Zobacz: Ubezpieczenia komunikacyjne

Podstawa prawna: Kodeks cywilny, Ustawa z 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 ze zm.)

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »