| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Encyklopedia prawa
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Umowa spedycji

Umowa spedycji

Na podstawie umowy spedycji spedytor (może występować w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie) zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.

Zobacz serwis: Umowy

Wynagrodzenie spedytora

Wynagrodzenie określa obowiązująca taryfa (przy jej braku – umowa spedycji). Gdy strony nie ustaliły wynagrodzenia, to należy się ono w wysokości odpowiadającej wykonanej pracy. Należy się ono dopiero po wykonaniu zlecenia (o ile z umowy lub przepisów szczególnych nie wynika coś innego. Poza wynagrodzeniem, spedytorowi należy się zwrot wydatków.

Obowiązki spedytora

Spedytor ma obowiązek:

a) wykonania usługi zgodnie z umową,

b) podjęcia czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy (bez dodatkowych poleceń kontrahenta),

c) podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie praw kontrahenta względem przewoźnika lub innego spedytora.

Obowiązki kontrahenta

Kontrahent a obowiązek:

a) zapłaty wynagrodzenia,

b) dokonania czynności niezbędnych do wykonania usługi.

Prawo zastawu

Spedytorowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na przesyłce dla zabezpieczenia roszczeń o przewoźne oraz roszczeń o prowizję, o zwrot wydatków i innych należności.

Odpowiedzialność spedytora

jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych spedytor ponosi odpowiedzialność jedynie w sytuacji, gdy właściwości przesyłki były podane przy zawarciu umowy, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa spedytora.

Wypowiedzenie umowy

Umowę może wypowiedzieć każda ze stron w każdym czasie.

Wygaśnięcie umowy

Umowa wygasa wskutek śmierci spedytora lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, o ile strony nie postanowiły inaczej.

Zobacz: Umowy w transporcie

Podstawa prawna: Kodeks cywilny, ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601 ze zm.)

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »